Generalforsamling september 2014 referat

///Generalforsamling september 2014 referat
Generalforsamling september 2014 referat 2017-01-05T19:44:20+00:00

Referat BJF generalforsamling fredag 5 september 2014 på Engagergård.

Der var beskedent fremmøde til årets generalforsamling med i alt 15 deltagende medlemmer af foreningen.

Generalforsamlingen blev indledt med hornblæsning:

foto 2

Herefter var der 1 minuts stilhed til minde om de af vore jagtkammerater som ikke længere er blandt os.

Arne Holten blev valgt som dirigent.

Peter Normark gav beretning for foreningens aktiviteter.

Formandens beretning – Peter

 • År 2014 har været præget af pænt med arrangementer, hvor specielt hundetræning og jagthorn har været godt besøgt. Det har desværre været værre med deltagelsen i foreningsaftenerne hvor der har været mellem 8 og 10 deltagere inklusive bestyrelsen til et meget spændende og inspirerende foredrag om jagt i Afrika, til et yderst relevant foredrag fra to certificerede schweisshundeførere, til en lærerig aften med forlægning af råvildt med en underviser fra slagterskolen samt til en aften om havjagt som jo er gratis at udøve med en erfaren havjagtjæger som havde medbragt sin båd.
 • Endvidere måtte vi for andet år i træk aflyse jagttegnskurset med kun 3 tilmeldte, vi måtte aflyse nyjægerjagterne med kun tre tilmeldte og vi måtte aflyse kurset i vildtsygdomme og hygiejne med kun 1 tilmeldt.
 • Som det vil fremgå af udvalgsberetningerne har vi dog forsøgt og vil igen i 20014/15 forsøge at tilbyde et antal aktiviteter, men det er klart at vi som en lille bestyrelse og med få aktive vil være nødt til at prioritere de aktiviteter vi tror til være populære og som vi kan overkomme.

Hundeudvalgs beretning – Tanja

 • Årsberetning Hund 2013-2014
 • Vi startede op i januar med Lydighed, vi havde 3 hold, med i alt 29 hunde og deres førere. Vi lagde hårdt ud med bidende koldt snevejr første gang, men vejret blev heldigvis varmere og varmere for hver gang. Efter sidste gang lydighed, var der en lille pause, hvorefter apporteringsholdene startede i april. De kørte med 3 hold og 30 hunde i alt.
 • I februar kørte marktræningen og i april startede studenterhold. Der var kun et hold på hver af kurserne – da der var ikke flere tilmeldinger.
 • Begge kurser forløb fint med et godt fremmøde, og for marktræningens vedkommende var der mange af kursisterne, der stillede på forårets markprøver.
 • Der var også en del fra studenterholdet, der stillede på prøverne.
 • Første del af sæsonen sluttede vi af, med vores egen årlige apporteringsprøve d. 14 juni. Vi havde selvfølgelig som altid godt vejr og en hyggelig stemning!! Der var 42 hunde i alt der stillede op, og der var masser af godt hundearbejde at kigge på.
 • Tak til alle der gav en hånd med, det er kun pga alle der hjælper, at vi kan afholde prøven.
 • Her i sensommeret har vi kørt 2 hold med apportering. Vi har haft et hold med 10 hunde, der skulle finpudses inden den kommende jagtsæson. Og et hold på 6 hunde, der mangler lidt mere før deres første jagtsæson går i gang.
 • Tak til alle de frivillige instruktører vi har, uden deres vilje til at lave sådan et stort frivilligt og ikke mindst ulønnet arbejde ville hundetræningen i Ballerup jagtforening ikke være det det er i dag.

Riffeludvalgets beretning – Peter

 • Riffel udvalget har I det forgangne år afholdt 17 skydninger på Råmosen med skuffende deltagelse. Ofte har der blot været 2 eller 3 skytter per skydning. Samarbejdet med formanden for Balskyt, Bent Kruse er forløbet godt, selvom vi har måttet nøjes med et antal reduceret antal skydedage, da Balskyt har haft voldsom aktivitetsstigning samtidig med BJF’s faldende antal skytter. Lidt ærgeligt men ud fra et overordnet mål om at få brugt faciliteterne I Råmosen, vel fair nok. I tillæg er riffeludvalget i en opbygningsfase, så det er begrænset hvor mange åbningsdage de 5 aktive i riffeludvalget kan påtage sig – specielt taget i betragtning at 3 af os også er i bestyrelsen og aktive i andre udvalg.
 • Der er afholdt 2 riffelprøveforberende kurser med i alt 8 deltagere – disse må betragtes som successer ud fra kursisternes tilbagemeldinger.
 • For det næste år er det planen at få riffeludvalget konsolideret og måske få yderligere 1-2 instruktører tilknyttet / uddannet, så vi kan tilbyde flere åbningsdage.
 • Vores 15 meter bane på Engagergård har ikke været benyttet i år. Det overvejes om vi skal forsøge med et par skydninger, men det vil afhænge af de samme instruktørressourcer.

Flugtskydningsudvalgets beretning – Peter

 • Der har i det forgangne år ikke været ressourcer til at vi har kunnet have et aktivt flugtskydningsudvalg
 • BJF deltog i og tabte med en andenplads for første gang i 12 år trekantsskydningen mod Værløse og Veksø jagtforeninger.
 • BJF havde både et hold med i DJ’s udtagelseskydning og en enkelt skytte. Holdet kvalificerede sig desværre ikke, men Manse fik med en flot andenplads kvalificeret sig til DJ’s regionsmesterskab…
 • For det næste år er der I øjeblikket ikke planlagt anden aktivitet I flugtskydning end at finde en som vil tage stafetten som flugtskydningsudvalgsformand og uddanne sig til flugtskydningsinstruktør. Rammerne er fleksible og realitstisk meget begrænset.
 • Pokalskydning 2014 forsøges afhold lørdag den 27 september på Engagergård. Årets pokalskydning afholdes som ”Cowboy skydning” til duer fra vores egen kastemaskine og der afsluttes med grill pølser.

Reguleringsudvalgets beretning – Visti

 • Siden sidst Generalforsamling, valgt ind i bestyrelsen, Ansvarlig for Reguleringsarbejdet i BJF
 • Introducer udvalget – Erik, Ulrik, Bo
 • Aktiviteter siden sidst:
 • Opdatering af tekst på hjemmesiden
 • Kursus i fældefangst
 • Indkøb af rævefælder
 • Fælderne har været opsat på 4 forskellige adresser, uden held
 • Rågeregulering
 • Kun en location i år, hvor der ikke var nogen Råger.
 • Udvalgets fokus:
  • Regulering af skadesvoldende vildt i kommunen samt omegnskommuner
  • Rågeregulering
  • Regulering af Ræve v/fældefangst
  • Regulering af sortfugle v/fældefangst
 • Samarbejdsparter: Private og Kommunen samt Naturstyrelsen
 • nsker for fremtiden:
  • get fokus på regulering af skadevoldende vildt fra kommunens virksomheder, her især med fokus på Rågerne i kommunen.
  • Flere nyjægere der melder sig til reguleringsarbejdet
  • Mink regulering
  • Naturstyrelsen har igangsat en større operation og tilbyder lån af fælder og GPS overvågning
 • Problemstilling: Udvalget er for lille til at varetage opgaven.
 • konomi:
  • Vi tager brugerbetaling for at indfange Ræv og Skade/Krage 200kr. pr. Ræv og 20kr. for Skade/Krage. Skabsræve undtaget.
  • Der vil blive indkøbt reguleringsveste, så det er tydeligt hvad vi laver når vi er ude og regulere

Web udvalgets beretning – Peter

 • Hjemmesiden fungerer og formidler, men kunne godt være tydligere I formidlingen af at det er BJF. Endvidere er det en opgave at holde den levende og samtidig overskuelig med hensyn til aktiviteter hvor der ønskes tilmeldinger. Beretninger og informations historier “skubber” opslag om aktiviteter ned I “forglemmelsens dyb”.
 • Da web master rollen falder sammen en række andre udvalgsroller og formandskab for foreningen, vil en opdatering forudsætte en frivillig og kyndig webmaster eller at foreningen må ud og købe denne bistand.

Nyjægerjagt beretning – Peter

 • Nyjægerjagterne blev som nævnt ikke gennemført grundet kun 3 tilmeldte. Der har været arbejdet på at få nyjægerjagter i Ballerup og omegn i samarbejde med Grantoftegård og Ballerup Kommune, men der er ikke den nødvendige politiske opbakning til afholdelse af almindelige jagter i Ballerup Kommune (i modsætning til regulerings aktiviteterne).

Husudvalg, Engagergård – Erik

 • Det er i år 25 års siden vi begyndte at renovere, vores nyerhvervede lokaler ”Engagergård”.
 • Selvom der blev lagt et stort arbejde med dette, kan det jo nok ikke undre at vores brug af faciliteterne, gennem årene, har slidt på lokalerne. Samt at vi generelt er blevet mere energibeviste .
 • Der har de seneste år været arbejdet på at forbedre forholdene, og dette fortsætter for håbentlig fremover
 • Ved fælles hjælp hav vi fået nedbragt vores El-forbrug så meget, at vi har fået penge retur. Flot arbejde, men jeg er sikker på, at vi ved fælles hjælp, nok kan give det en tand mere.
 • I perioder er vi oppe på at bruge lokalerne 4-6 gange om ugen.
 • Jeg er ikke helt sikker på om alle medlemmerne er klar over denne mulighed. Lokalerne kan lejes til fester og lignende, samt at de kan reserveres et år i forvejen! Det er dog den begrænsning af foreningen har fortrinsret. Forespørgelser kan ske via hjemmeside/foreningen.
 • Jeg vil til slut minde om, at vi er mange forskellige grupper, som benytter lokalerne. Så venligst efterlad dem i god/rydelig stand, så andre ikke skal fjerne jeres udstyr, inden de kan være der. Der er for i øvrigt vedtaget en plan for anbringelse af borde og stole. (Se opslaget)

Hornudvalg – Verner

 • Sæson afslutningen 2013-2014
 • Med en hyggelig og stemningsfuld sæsonafslutning den 4. juni med deltagelse af blæsere og deres hustruer samt indbudte gæster, blev der på traditionel vis sagt tak for sæsonen med en lille koncert af både nybegynder holdet og det øvede hold, samt med fællesspisning, taler og en lille sang.
 • Desværre skulle vi også denne aften tage afsked med vores mangeårige musikalske leder og instruktør Barbara Fromberg Møller, som havde meddelt, at hun trak sig for at hellige sig andre interesser og ikke mindst hendes engagement i flere orkestre, som udøvende musiker. Uden hendes store arbejde og tålmodighed, og tro på os og selvfølgelig den enkelte blæsers indsats har gruppen af øvede blæsere ikke kunnet opnå de gode resultater, som er nået indtil nu.
 • Mål og resultater
  • Målet er generelt at kunne spille og blive så gode som muligt til at spille jagtsignaler til brug på jagterne, og tillige at kunne mestre nogle af de mange musikstykker, der er skrevet for jagthornsgrupper og således kunne stille op til kredsmesterskabet og forbundsmesterskabet i regi af DJF.
  • I de seneste 5 år er det lykkedes, som ren amatørgruppe, at blive kredsmestre og opnå mange fine placeringer blandt de mange dygtige hold, som stiller op ved kredsmesterskabet og ikke mindst til forbundsmesterskabet. Herudover har vi i denne sæson deltaget i blæsertræf med deltagelse af svenske og danske blæsergrupper, optrådt ved jægerforbundets arrangement ved Roskilde dyrskuet, ved fødselsdage samt præsenteret jagthornsblæsningen ved arrangementer med vildt på bordet.
  • Ikke mindst i denne sæson har målet været at rykke fra B-gruppen til A-gruppen ved forbundsmesterskabet. Det lykkedes, med en stor indsats af alle, at opnå 3. pladsen og en bronzemedalje og dermed oprykning til A-gruppen. En stor glæde for os alle og ikke mindst Barbara, som kunne afslutte sit engagement med denne medalje som en fortjent krone på værket.
  • At der har været sommerpause, betyder ikke at blæserne har lagt hornet på hylden. Der er hen over sommeren blevet blæst på bukkejagterne m.v. og ved flere arrangementer i BJF og bl.a. ved ”jagthornet dag” i Langstrup mose, på Karlebo’s jagtskydebane. Udover at der er blæst ved jagterne og diverse arrangementer holder hver enkelt blæseteknikken ved lige hen over sommeren.
  • Således er alle klar til den nye sæson, som starter onsdag 3. september kl. 18.30, hvor vi også kan byde velkommen til vores nye instruktør og musikalske leder Stig Jes Nielsen, som er professionel trompetist og til daglig spiller i Søværnets Musikkorps. Vi glæder os alle til at tage fat på den nye sæson med nye musikalske udfordringer og muligheden for at udvikle vores kunnen som soloblæser og som gruppeblæser.
  • Gruppen er i øjeblikket på 19 øvede blæsere og der er 4 på holdet for nybegyndere, som vi forventer forsætter i den kommende sæson.

Jagttegn – Peter

 • Verner tager kurset som jagttegnslærer og efter vurdering af mulighederne for forskellige lokationer for afholdelse af et jagttegnskursus i 2014/15 er det besluttet at forsøge at gennemføre et hold på Engagergård med Peter og Verner som fælles lærer stab.

Beretningen blev godkendt enstemmigt af generalforsamlingen

Regnskabet blev præsenteret af Erik Voigt og godkendt enstemmigt af generalforsamlingen

Indkomne forslag – ingen forslag er modtaget.

Kontingentet følger igen i år samme regulering som Danmarks Jægerforbund, og i år var dette sat til en stigning på 1,4%, svarende til 2 kr i ekstra bidrag til BJF og samlet pris på 870 kr for ordinære medlemmers medlemskab af Danmarks Jægerforbund og Ballerup Jagtforening.

Kasseren takkede for godkendelsen af regnskabet og kontingent satserne med at give en omgang.

Erik Voigt blev genvalgt som kasserer uden modkandidater (valgt for en 2 årig periode, til 2016)

Til bestyrelsen blev valgt

Inge Lise Kelsbo (valgt for en 2 årig periode, til 2016)

Herudover er følgende i bestyrelsen:

Peter Normark Sørensen (valgt som formand for en 2 årig period, til 2015)

Tania Gudmundsdottier (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Verner Seibæk (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Visti Iversen (valgt for en 2 årig periode, til 2015)

Der var ikke flere kandidater til bestyrelsen eller suppleanter til bestyrelsen, som derfor kører sæsonen 2014/15 med 6 medlemmer af bestyrelsen.

Til revisor blev valgt

Peter Boll (valgt for en 2 årig periode, til 2016)

Conny Jensen (valgt for en 1 årig periode, til 2015)

Under punktet eventuelt blev følgende punkter behandlet:

 • Udtagelsesskydningen kan ikke kun annonceres på hjemmesiden og via nyhedsmail, men skal også kommunikeres gennem personlig kontakt med de flugtskydningsaktive. Torben Clausen ville gerne være behjælpelig med dette fremover.
 • Træningen af nye jagttegnsløsere i BJF blev tilbudt skydetræning ved Torben Clausen.
 • Der var nogen undren over den ringe mulighed for rågeregulering i kommunen samtidig med at lokal pressen ofte omtaler problemerne med rågekolonierne i kommunen.
 • Reguleringsudvalget fik flere gode ideer til reguleringsopgaver – mårfælde med sms ”sladrehank”, ræv og møde med kommunen angående rågeregulering. Det vil blive vurderet under hensyntagen til et relativt lille antal aktive såvel i udvalget og som til det praktiske i relation til reguleringsopgaverne – bla. overvågning af aktive fælder som forsøges delegeret til lokale beboere, affangning af indfanget vildt og bortskaffelse af reguleret vildt.
 • Ved brug af salonbanen skal udsugningen altid aktiveres for at sikre 1ste salen også kan bruges til andre aktiviteter.
 • JKF ved Verner Seibæk har en god dialog kørende med kommunen angående Engagergård og forlængelse af lejemålet.
 • Salonbanen søges aktiveret – herunder fælles skydearrangementer med andre jagtforeninger og ved arrangementer hvor BJF’s riffelinstruktører kan forestå en skydning for BJF medlemmer og deres konsortiekammerater (som gæstemedlemmer af BJF). Dette skal aftales på individuel basis med BJF’s riffelinstruktører for at sikre de er tilstede og at skydningen afvikles såvel lovligt som dækket af DJ’s forsikringer for skydninger.
 • Krage / skade pokalen blev vundet af Torben Clausen med 8 par ben fra skader og krager.
 • Arne Holten blev takket for at være ordstyrer

Ballerup 5 September 2014.

Peter Normark Sørensen                    Erik Voigt                                Arne Holten

Formand                                                 Kasserer                                   Ordstyrer

Generalforsamlingsreferat 2014 underskrevet