Generalforsamling fredag 4 september 2015 kl 19:00

///Generalforsamling fredag 4 september 2015 kl 19:00

Generalforsamling fredag 4 september 2015 kl 19:00

BJF afholder generalforsamling på Engagergård med følgende agenda:

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Valg af formand
7) Valg til den øvrige bestyrelse
8) Valg af suppleanter
9) Valg af revisorer og –suppleanter
10) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding er ikke nødvending.

By | 2015-08-26T20:31:35+00:00 august 26th, 2015|Foreningen|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment