Målsætning for studenterhold

/Målsætning for studenterhold
Målsætning for studenterhold 2013-11-21T19:35:40+01:00

Studenterholdet er et længerevarende apporterings-kursussom er målrettet Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve. 

Hundene har den samme klasselærer og går i den samme klasse gennem hele træningsforløbet.

Det forventes at hundeførerne er meget selvkørende og selv kan tilrettelægge deres egne træningsforløb.

Hundene eksamineres ved at deltage i DJ’s udvidede apporteringsprøve, det er dog frivilligt om man vil gå op til denne eksamen.

Alt i alt kræver vi en del af både hund og fører, men til gengæld får føreren også en hund ud af uddannelsesforløbet, der kan løse alle jagtlige opgaver på apporteringsområdet.

Mål for Studenterholdet

  • at hunde kan forholde sig rolig på post efter skud og i længere tid
  • at hunden kan apportere 4 udkastede/udlagte fugle i let til høj vegetation på 50 – 70 meters afstand via markering og dirigering.
  • at hunden kan apportere en kanin og ræv (evt. kanin) udlagt i skovområde usynlig for fører på 50 meters afstand
  • at hunden kan apportere 4 ænder udlagt i sivområde og udkastet i vand på 30 – 40 meters afstand

Prøvereglerne for DJ’s udvidede apporteringsprøve kan ses her

Deltagerkriterier

Du SKAL kunne svare JA til følgende:

  • Har hunden bestået en almindelig apporteringsprøve (DJU)?
  • Skal du bruge hunden til jagt?
  • Er du indstillet på at arbejde HVER DAG med hunden i hele træningsforløbet?
  • Vil du møde HVER gang der er træning?
  • Vil du træne med andre uden for selve træningen og i det hele taget samarbejde positivt om at nå længst muligt i forløbet?