Regulering

/Regulering
Regulering 2015-07-11T12:26:21+01:00

Er du borger i eller omkring Ballerup kommune,  og har du problemer med skadevoldende vildt, kan du kontakte Ballerup Jagtforening og høre hvad vi kan gøre for at afhjælpe dit problem. regulering@bjf.dk

Ballerup jagtforening tilbyder en lang række reguleringsydelser, herunder fældefangst og bortskydning med forskellige typer våben. Vi kan også stille hunde og hundeførere til rådighed i forbindelse med reguleringsarbejdet.

Er du jæger i Ballerup Jagtforening, og ønsker at deltage i reguleringsarbejdet, kan du kontakte foreningens reguleringsudvalg. Er du jæger og endnu ikke medlem af foreningen, men vil gerne deltage i reguleringsarbejdet, skal du være velkommen at melde dig ind i foreningen og herefter kontakte foreningen.

Særligt omkring Råger og regulering

Råge

Er du plaget af en ufattelig larm fra sorte fugle omkring marts-juni? Larmen kommer med stor sandsynlighed fra råger, der yngler i kolonier. Rågen ligner den sorte krage, da begge fuglearter er sorte og siger “kra – kra – kra”. Rågen er i modsætning til kragen en spurvefugl og i familie med eksempelvis solsorten. Rågen er biologisk set en fredelig fugl, der blandt andet lever af larver. Problemet med rågen er, at den yngler i kolonier. Det vil i praksis sige, at du kan være så uheldig at være nabo til et mindre areal, hvor der øverst i trætoppene er en håndfuld redder. Støjen fra kolonien er ikke til at tage fejl af. Der er “kra” dagen lang.

Problemet med råger er til at løse!

Løsningen er, at søge om tilladelse til at få udført regulering på rågebestanden fra starten af maj til midten af juni. Reguleringen udføres normalt af den lokale jagtforening. Ansøgningen til regulering skal ske så tidligt som muligt, og ansøgning er muligt fra 1. april.

Ballerup jagtforening udfører reguleringer af råger uden beregning, og selve reguleringen udføres af 2-3 personer på aftalte tidspunkter, i den periode der er givet tilladelse til. Reguleringen sker med luftgevær eller lydsvag salonriffel, og der er ingen fare eller gene, ved denne form for regulering.

Ansøgning om regulering af råger

Tilladelse til reguleringen af råger gives af Naturstyrelsen, og ansøgningen foretages via internettet på: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Vildtraad/Regulering/ – Det er grundejeren selv der skal søge om reguleringen, som sker på virk.dk via nem-id. Grundejeren kan efterfølgende overdrage reguleringsretten til Ballerup Jagtforening.

Her finder du en udførlig vejledning til ansøgning om regulering af Råger:

 Ansøgning om regulering af råger

Hvis du har spørgsmål omkring ansøgningen, kan du kontakte reguleringsudvalget.

Tilladelsen fra Naturstyrelsen gives pr. e-mail, og tilladelsen skal herefter videresende til regulering@bjf.dk