Nyheder


Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag 8 maj 2024 kl 19:00 på Engagergård.

Agenda:

1. Valg af dirigent.
2. Status på arbejdet med nye faciliteter for BJF.
3. Valg af formand for BJF.
4. Valg af kasserer for BJF.
5. Eventuelt.


MVH Bestyrelsen


Indkaldelse til årsmøde 

i jægerrådet i Ballerup Kommune

Mødet afholdes på Engagergård tirsdag den 13. februar 2024 kl. 18.30

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent

Beretning om rådets virke samt indstilling af kandidater til posten som kredsformand i Kreds 7

Bestyrelsens sammensætning herunder besættelse af ledig post

Valg af jægerrådsformand ( opstilles på mødet)

Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet i DJ

Indkomne forslag

Eventuelt


Det er nu, du som medlem af Ballerup Jagtforening kan være med til at præge det jagtpolitiske arbejde i Ballerup kommune og i DJ. Vi har behov for og opfordrer til at en eller flere vil opstille til de ledige poster i jægerrådet således at Ballerup Jagtforening fortsat kan øve indflydelse på arbejdet i Kredsen og i DJ.

Vi ser frem til at møde dig den 13. februar til mødet, hvor der bydes på kaffe og kage.


Du kan læse om arbejdet m.v.

På http://www.jægerforbundet.dk/om dj/hvem-vi-er-og-hvad-vi-star -for/ organisation/vedtæg

ter/.


Vel mødt


Trekantskydning


Der er kommet en invitation fra stenløse-veksø jagtforening.

Hej med jer


Godt nytår!


Årets trekantskydning bliver søndag den 14. juli på vores bane med Værløse som arrangør.


Vi starter kl. 09.00 og sidste kortsalg er kl. 13.00


Der skydes 40 duers jagtskydning.Med venlig hilsen

Stenløse-Veksø Jagtforening

Tonny RasmussenHundetræning.

Kære alle husk at tilmelde jer på webshoppen med jeres dejlige hunde til vores gode hundetræning her i BJF.Ekstraordinær general forsamling

:

Extraordinær generalforsamling
Dato: 5 december 2023 kl 19:00 på Engagergård.
Agenda: jf. beslutning på generalforsamlingen, vil forhandlingsudvalget ved Peter Fjelsted, Ole Stampe og Verner Seibæk give afrapportering på arbejdet med kommunen og konsekvenserne for BJF’s udflytning senest ultimo juli 2023.


Dato: 21 november.Hundeudvalg

Vi har nu fået forlænget muligheden for at blive Enagergård og derfor vil der bliver endnu sæson af hundetræning ude på vores gode gamle område.

Der er derfor lagt hundtræning op både Lydighed og Apporterings træningen samt Appoterings prøve.


- Opslået d 03/11-23


Efter en god generalforsamling har vi nu et referat langt op så alle kan gå ind og læse. Trekantskydning.

Den årlige trekantskydning mellem Furesø. Stenløse-Veksø og Ballerup jagtforening afvikles søndag den 6 august på Veksø skydebane kl 9-12. Første serie tæller for alle deltagende skytter og de fem fra hver forening med højest scorer er tællende.
Så kom frisk og deltag for træningens skyld.”
Ballerup Jagtforening ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 14 september 2023 kl 19:00 på Engagergård, Måløv Byvej 288.


Tilmelding er ikke nødvendig.


Bestyrelsen vil fremlægge forslag til fremtidig løsning for BJF i lyset af Kildedalsprojektet, som fører til at vi mister Engagergård.


Agenda jf vedtægterne:

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag.

5) Fastlæggelse af kontingent.

6) Valg af formand eller kasserer.

7) Valg til den øvrige bestyrelse.

8) Valg af suppleanter.

9) Valg af revisorer og –suppleanter.

10) Eventuelt.


 - Opslået d 17/7-23
Ballerups Jagtforening vil gå efter at nyhedsbrevet er en blandning mellem kommende aktiviter og fortællinger om det skete