Nyheder
Ekstraordinær general forsamling

:

Extraordinær generalforsamling
Dato: 5 december 2023 kl 19:00 på Engagergård.
Agenda: jf. beslutning på generalforsamlingen, vil forhandlingsudvalget ved Peter Fjelsted, Ole Stampe og Verner Seibæk give afrapportering på arbejdet med kommunen og konsekvenserne for BJF’s udflytning senest ultimo juli 2023.


Dato: 21 november.Hundeudvalg

Vi har nu fået forlænget muligheden for at blive Enagergård og derfor vil der bliver endnu sæson af hundetræning ude på vores gode gamle område.

Der er derfor lagt hundtræning op både Lydighed og Apporterings træningen samt Appoterings prøve.


- Opslået d 03/11-23


Efter en god generalforsamling har vi nu et referat langt op så alle kan gå ind og læse. Trekantskydning.

Den årlige trekantskydning mellem Furesø. Stenløse-Veksø og Ballerup jagtforening afvikles søndag den 6 august på Veksø skydebane kl 9-12. Første serie tæller for alle deltagende skytter og de fem fra hver forening med højest scorer er tællende.
Så kom frisk og deltag for træningens skyld.”
Ballerup Jagtforening ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 14 september 2023 kl 19:00 på Engagergård, Måløv Byvej 288.


Tilmelding er ikke nødvendig.


Bestyrelsen vil fremlægge forslag til fremtidig løsning for BJF i lyset af Kildedalsprojektet, som fører til at vi mister Engagergård.


Agenda jf vedtægterne:

1) Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

2) Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4) Indkomne forslag.

5) Fastlæggelse af kontingent.

6) Valg af formand eller kasserer.

7) Valg til den øvrige bestyrelse.

8) Valg af suppleanter.

9) Valg af revisorer og –suppleanter.

10) Eventuelt.


 - Opslået d 17/7-23
Ballerups Jagtforening vil gå efter at nyhedsbrevet er en blandning mellem kommende aktiviter og fortællinger om det skete