Regulering

Regulering:Er du borger i Ballerup kommune,  og har du problemer med skadevoldende vildt, kan du kontakte Ballerup Jagtforening og høre, hvad vi kan gøre for at afhjælpe dit problem. Skriv til regulering@bjf.dk

 

Ballerup Jagtforening tilbyder en lang række reguleringsydelser, herunder fældefangst og bortskydning med forskellige typer våben. Vi kan også stille hunde og hundeførere til rådighed i forbindelse med reguleringsarbejdet.

 

Er du jæger i Ballerup Jagtforening, og ønsker at deltage i reguleringsarbejdet, kan du kontakte foreningens reguleringsudvalg. Er du jæger og endnu ikke medlem af foreningen, men vil gerne deltage i reguleringsarbejdet, skal du være velkommen at melde dig ind i foreningen og herefter kontakte udvalget.

Råger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du plaget af en ufattelig larm fra sorte fugle omkring marts-juni? Larmen kommer med stor sandsynlighed fra råger, der yngler i kolonier.

Rågen ligner den sorte krage, da begge fuglearter er sorte og siger “kra – kra – kra”. Rågen er i modsætning til kragen en spurvefugl og i familie med eksempelvis solsorten. Rågen er biologisk set en fredelig fugl, der blandt andet lever af larver. Problemet med rågen er, at den

yngler i kolonier. Det vil i praksis sige, at du kan være så uheldig at være nabo til et mindre areal, hvor der øverst i trætoppene er en håndfuld redder. Støjen fra kolonien er ikke til at tage fejl af. Der er “kra” dagen lang.

 

Problemet er til at løse!

 

Løsningen er, at søge om tilladelse til at få udført regulering på rågebestanden fra starten af maj til midten af juni. Reguleringen udføres normalt af den lokale jagtforening. Ansøgningen til regulering skal ske så tidligt som muligt, og ansøgning er muligt fra 1. april.

 

Ballerup jagtforening udfører reguleringer af råger uden beregning, og selve reguleringen udføres af 2-3 personer på aftalte tidspunkter, i den periode der er givet tilladelse til. Reguleringen sker med luftgevær eller lydsvag salonriffel, og der er ingen fare eller gene, ved denne form for regulering.

 

Ansøgning om regulering

 

Tilladelse til reguleringen af råger gives af Naturstyrelsen, og ansøgningen foretages via internettet på: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/

– Det er grundejeren selv der skal søge om reguleringen, som sker på virk.dk via nem-id. Grundejeren kan efterfølgende overdrage reguleringsretten til Ballerup Jagtforening. Linket følger der igennem vejledningen

 

Hvis du har spørgsmål omkring ansøgningen, kan du kontakte reguleringsudvalget.

 

Tilladelsen fra Naturstyrelsen gives pr. e-mail, og tilladelsen skal herefter videresende til regulering@bjf.dk

Ræv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du ser en ræv, som på billedet, har den skab.

Bemærk den manglende pels og den tynde hale.

 

Ræveskab skyldes en hudsnylter – skabmiden, Sarcoptes scabiei. Miden fremkalder en irritation i huden som får ræven til at klø hårene af. Ræve smittet med skab dør i løbet af få måneder af kulde, vægttab og sygdom. Så det er humant, at få den aflivet.

 

Men hvis du har høns, og ser en ræv omkring gården, er det lovligt at få den reguleret væk med fælde.

 

Naturstyrelsen stiller følgende krav:

 

Du kan uden forudgående tilladelse lovligt opsætte en rævefælde inden for 25 meter af beboelse fra 1. juli til 29. februar.

 

Fælden skal lovpligtigt tilses mindst to gange i døgnet, morgen og aften.

 

Fælden skal tydeligt mærkes med ejers eller ansvarshavendes kontaktoplysninger.

 

Fældens beskaffenhed er underlagt specifikke lovmæssige krav jf. bekendtgørelsen om vildtskader.

 

En myndig jæger med gyldigt jagttegn må foretage en aflivning af dyret.

 

Regulering

 

Ballerup Jagtforening udfører reguleringer af ræve uden beregning. Reguleringen sker med fælder. Kontakt: regulering@bjf.dk

 

 

 

 

Mink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mink må reguleres hele året som skadevoldende vildt. Dette betyder, at mink kan skydes hele året under betingelse af, at bestemmelserne i Lov om jagt og vildtforvaltning overholdes. Regulering ved skydning kan således kun foretages af personer, der har gyldigt jagttegn.


Regulering i form af fældefangst er også tilladt når det gælder mink. Der må kun benyttes fælder, der fanger dyret levende. Fældefangst må også foretages af personer uden jagttegn. Hvis man fanger en mink i en fælde på egen jord, er den i menneskelig varetægt og skal herefter aflives dyreværnsmæssigt forsvarligt. Dette kan for eksempel gøres med en luftbøsse, direkte i fælden, og kræver ikke jagttegn.


Al regulering, hvad enten det er i form af fældefangst eller med skydevåben, må kun finde sted på egen jord eller hvor man har fået tilladelse til at foretage regulering.

 

 

Naturstyrelsen stiller følgende krav:

 

Du kan uden forudgående tilladelse lovligt opsætte en minkfælde inden for 25 meter af beboelse fra 1. juni til 29. februar.

 

Fælden skal lovpligtigt tilses mindst to gange i døgnet, morgen og aften.

 

Fælden skal tydeligt mærkes med ejers eller ansvarshavendes kontaktoplysninger.

 

Fældens beskaffenhed er underlagt specifikke lovmæssige krav jf. bekendtgørelsen om vildtskader.

 

En myndig jæger med gyldigt jagttegn må foretage en aflivning af dyret.

 

Regulering

 

Ballerup Jagtforening udfører reguleringer af mink uden beregning. Reguleringen sker med fælder. Kontakt: regulering@bjf.dk