Udvidet apporterings træning

Udvidet Apporteringstræning

Under alt træning i BJF regi er det forventet at man har læst almen vilkår og forudsætninger


Under apporterings træning vil der blive arbejdet med skud, Hvis man har en skudræd hund skal man tag kontakt til instruktør


Vores udvidet apporterings træning går efter at hjælpe hunde og deres fører ud fra deres eget niveau og mod målet at kunne bestå en anerkendt udvidet apporteringsprøve ved slut.


Det er et krav at hund og fører kan samplige forudsætninger nævnt ved siden af. 


Det ultimative mål for altræning i BJF

er få en god Jagt kammerat 

Mål og forudsætninger for udvidet apporteringstræning:


        Forudsætninger:

         Bestået en almindelig apporteringsprøve

         Føreren vil bruge den nødvendige tid på at træne mellem

         træningsaftenenerne.

         At hunden forholder sig i ro på længere afstand af føreren under skud og

         udkastning af emner.

       


         Grundfærdigheder der øves:

         Kontakt (fokus), indkald, sit,dæk, bliv, fri ved fod, ro på post (sidde roligt)

         stop (fløjt/kommando), fremadsending, dirigering, markering, samle op,

         apport/holde fast, ,slip/aflever, søge

         

           

          Mål: