Lydighed

Lydighedstræning

Under alt træning i BJF regi er det forventet at man har læst almen  vilkår og forudsætninger 


Vores lydighed træning går efter at hjælpe hunde og deres fører ud fra deres eget niveau og mod målet have en lydig hund.

Vi anvender forskellige målsætninger for de forskellige hold, som vist ved siden af. De forskellige målsætninger er til at arbejder efter og ikke noget vi forventer ved starten af holdet. 
Men det er forventet man besidder de forudsætninger nævnt inde for holdetDet ultimative mål for altræning i BJF

er få en god Jagt kammeratMål og forudsætninger for lydighed på begynderholdet:

  

          Forudsætninger:


         Der er ingen krav til hund og fører ud over de almen vilkår og

          forudsætninger Ballerup Jagtforening .
          Det anbefales, at hunde er min. 6 måneder gammel ved træningens

          begyndelse, er nysgerrig og vant til berøringer og lege.

          Det vil være en fordel, såfremt fører og hund har deltaget i et

          hvalpemotivationskursus.


          Grundfærdigheder der arbejdes med:

          Kontakt (fokus), indkald, sit,dæk, bliv, fri ved fod, ro på post (sidde roligt).

          

          Mål:

 • At hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter
 • At hunden kan gå hinter med line under gang, løb og vendinger
 • At hunden kan dækkes af under gang og blive liggende, mens føreren går videre over kortere afstand
 • At hunden kan sætte sig på kommando og blive siddende, mens føreren kortvarigt går fra den
 • At hunden fra sit stilling kan kaldes direkte ind til føreren på en afstand af ca. 15 meter og sætte sig på plads ved førerens side
 • At hund og fører er introduceret for apporteringsarbejde med dummy.


Mål for lydighed på det let øvede hold:


         Forudsætninger:

         

         Forholde sig rolig mens føreren fremviser tænder og poter

         Gå hinter i line under gang, løb og vendinger i rolige omgivelser

         Kunne dækkes af/sætte sig på kommando under gang (uden line), blive

         liggende i en mindre periode, mens føreren fortætter i en kort afstand og

         derefter kunne kaldes hjem og sætte sig ved føreren venstre side

         (”på plads”) og forholde sig roligt (”ro på post”)

         


          Grundfærdigheder der øves:

          Kontakt (fokus), indkald, sit, dæk, bliv, fri ved fod, ro på post (sidde

          roligt), stop (fløjt/kommando).


          Mål:

 • At hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter
 • At hunden kan gå hinter uden line under gang, løb og vendinger
 • At hunden kan dækkes/sættes af under indkald og blive liggende/siddende i længere tid, mens føreren går videre over længere afstand
 • At hunden kan sætte sig/dække på kommando og blive siddende/liggende under distraktioner, mens føreren er på længere afstand og bliver væk i længere tid
 • At hunden fra sit stilling kan kaldes direkte ind til føreren på en afstand af ca. 50 meter og sætte sig på plads ved førerens side
 • At hund og fører er introduceret for apporteringsarbejde med dummy.


Mål for lydighed på det øvede hold:


        Forudsætninger:
         Forholde sig i ro mens føreren fremviser tænder og poter (håndtering)
         Gå hinter i line under gang, løb og vendinger med let distraktion
         Kunne dækkes af/sætte sig på kommando under gang (uden line), blive

         liggende i en længere periode mens føreren fortætter på nogen afstand og

         derefter kunne kaldes hjem og sætte sig ved førerens side

         (”på plads”) og forholde sig roligt (”ro på post”)
         Være interesseret i at tage en dummy


        Grundfærdigheder der øves:

        Kontakt (fokus), indkald, sit,dæk, bliv, fri ved fod, ro på post (sidde roligt)

        stop (fløjt/kommando), fremadsending, dirigering, markering,

       

 • At hund og fører er introduceret for apporteringsarbejdet med dummy
 • At hunden forholder sig roligt, mens føreren fremviser dens tænder og poter
 • At hunden under distraktioner kan gå hinter uden line under gang, løb og vendinger
 • At hunden kan dækkes/sættes af under indkald og fremsending og blive liggende/siddende under distraktioner i længere tid, mens føreren går videre over længere afstand
 • At hunden under distraktioner kan kaldes direkte ind til føreren på en afstand af ca. 50 meter og sætte sig på plads ved førerens  side
 • At hunden kan fremsendes 20 meter mod en markering og kan dirigeres i alle
  retninger.